top of page

Semnează petiția...

Să prețuim Natura ca pe o ființă vie
Spuneți DA Drepturilor Naturii

În prezent, în conformitate cu legislația în vigoare, Natura este privită ca un bun-proprietate. Natura nu are personalitate și, astfel, nu poate fi reprezentată în justiție. Cu toate acestea, Natura este o ființă vie, în toate formele sale, având dreptul de a exista, persista, menține și regenera ciclurile sale vitale și, prin urmare, trebuie să încetăm să considerăm natura ca bun-proprietate – o resursă pentru a fi consumată.

Suntem cu toții parte din Mama Pământ – o comunitate vie, indivizibilă de sisteme interconectate. Este evident atât pentru comunitatea științifică, cât și pentru cetățenii din întreaga lume că toate formele de exploatare și contaminare au generat mari distrugeri și abuz asupra Mamei Pământ.

De aceea, apelul nostru se adresează Organizației Națiunilor Unite să ia în considerare cererea noastră de a adopta o Declarație Universală a Drepturilor Mamei Pământ.

La Summit-ul Pământului, Rio + 20, care a avut loc în 2012, am prezentat Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite Bank Ki-moon 116,758 semnături din partea reprezentanților a 113 națiuni, cărora li s-au adaugat semnăturile liderilor a 189 de organizații care reprezintă 644,042 de persoane.

Continuăm să strângem semnături și să le prezentăm Organizației Națiunilor Unite cu diferite ocazii importante.

 

Astfel, vă adresăm rugămintea să semnați petiția noastră. Vă mulțumim!

Explicații

Un pas important pentru obținerea recunoașterii Drepturilor Naturii este aplicarea Jurisprudenței Pământului sau Legii Pământului, prin care se conferă comunităților naturale dreptul de a fi reprezentate în justiție și de a privi și trata natura ca persoană juridică, cu drepturi fundamentale, intrinseci de a exista și de a se dezvolta/ înflori, indiferent de scopul și de valoarea acesteia pentru oameni.

Jurisprudența Pământului este deja în vigoare într-o serie de țări care recunosc drepturile inerente ale naturii de a exista, prospera și evolua. De asemenea, jurisprudența Pământului se întemeiează pe recunoașterea faptului că omenirea și natura împărtășesc o relație fundamentală, non-antropocentrică bazată pe existența noastră comună pe această planetă.

 

Începând cu anul 2006, o serie de țări au adoptat o legislație națională sau locală pe baza unor astfel de principii: Ecuador, Bolivia, India, Mexic, Noua Zeelandă și SUA. Astfel, un sistem juridic bazat pe recunoașterea faptului că natura, sub toate aspectele sale, are drepturi inerente de a exista, prospera și evolua, devine treptat normă.

 

Pentru a cunoaște lista țărilor și informațiile detaliate corespunzătoare, vă rugăm să vizitați pagina următoare:

harmonywithnatureun.org/rightsofnature.html

 

Noi, organizațiile societății civile din întreaga lume ne-am exprimat nevoia pentru omenire de a recunoaște drepturile fundamentale ale cadrului natural și am solicitat guvernelor și popoarelor să adopte și să pună în aplicare o “Declarația Universală a Drepturilor Mamei Pământ”. Am elaborat o astfel de Declarație pornind de la “Declarația Universală a Drepturilor Omului”, pe care am adoptat-o la nivelul organizațiilor non-guvernamentale din întreaga lume în 2010 și am îndemnat Organizația Națiunilor Unite să o ia în considerare.

Printre cele mai importante motive amintim de:

Legislația de mediu a ignorat interconectarea apei, aerului, pământului și faunei sălbatice. Legile actuale axate pe un singur factor de stres au omis faptul că oamenii ar putea transforma sistemul Pământ pe o scară globală spre exemplu prin poluarea aerului, acidificarea oceanelor, defrișări și contaminarea apei.

 

Presiunea umană asupra Sistemului Pământ a ajuns la un nivel în care schimbarea globală bruscă a mediului nu mai poate fi exclusă. Pentru a continuasă trăiască și să acționeze în siguranță, omenirea trebuie să stea departe de praguri critice “hard-wired” asupra mediului înconjurător și să respecte natura proceselor climatice, geografice, atmosferice ale planetei;

 

Bunăstarea și prosperitatea oamenilor nu se mai poate realiza pe seama Pământului, ci trebuie să fie în slujba și pentru bunăstarea acestuia. Omenirea ar trebui să nu mai abuzeze de natură și să o trateze ca pe o marfă așa cum au fost tratați oamenii de-a lungul istoriei. Adoptarea de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în 1948 a “Declarației Universale a Drepturilor Omului” a fost un punct de reper pentru a pune capăt unor astfel de abuzuri. Astăzi, în scopul de a opri abuzul asupra Naturii, avem nevoie de o declarație reper similară pentru Drepturile Naturii.

 

Vă invităm să semnați această petiție pentru acceptarea Drepturilor Naturii în solidaritate cu oamenii care apără direct Mama Pământ, să solicitați oficialilor voștri guvernamentali să adopte o legislație în acest sens și să îndemne Organizația Națiunilor Unite să ia în considerare cererea noastră de a adopta Declarația Universală a Drepturilor Mamei Pământ de a exista, prospera și evolua.

 

Pentru a citi despre Declarația Universală a Drepturilor Mamei Pământ vă rugăm să accesați:

rightsofmotherearth.com/declaration

Pentru a citi despre curțile care recunosc Drepturile Naturii, vă rugăm accesați:

therightsofnature.org/rights-of-nature-tribunal

bottom of page