top of page
Laws and regulations

Declarația universală

22 aprilie 2010
Conferinţa naţiunilor pe tema schimbării climei şi a drepturilor Mamei Terra
Cochabamba, Bolivia

Preambul:

Noi, popoarele şi naţiunile Pământului:
– ţinând cont că aparţinem cu toţii Mamei Terra, fiind o comunitate indivizibilă de fiinţe interconectate şi interdependente cu un destin comun;
– admiţând cu recunoştinţă că Mama Terra este sursa vieţii, a hranei, a învăţăturii şi că ne oferă totul pentru a trăi bine;
– recunoscând că sistemul capitalist împreună cu toate formele de distrugere, exploatare, abuz şi contaminare au afectat, ruinat şi degradat Mama Terra, punând în pericol viaţa prin fenomene cum ar fi schimbările climei;
– fiind convinşi că într-o comunitate de fiinţe interdependente, e imposibil să recunoaştem numai drepturile oamenilor fără să afectăm Mama Terra;
– susţinând că garantarea drepturilor omului presupune recunoaşterea şi apărarea drepturilor Mamei Terra şi a tuturor fiinţelor de pe ea, şi că există practici şi legi care se aplică;
– fiind conştienţi de urgenţa cu care trebuie luate masuri colective pentru a transforma sistemele şi structurile care produc schimbări ale climei şi alte pericole pentru Mama Terra;
– proclamăm această “Declaraţie universală a drepturilor Mamei Terra”, şi apelăm la adunarea generală a Naţiunilor Unite să o adopte ca fiind practică standard pentru toate popoarele şi naţiunile lumii, având ca scop faptul că fiecare individ şi instituţie îşi asumă responsabilitatea să promoveze prin educare şi conştientizare, respectarea drepturilor recunoscute în această declaraţie, şi să asigure prin măsuri şi mecanisme prompte şi progresive, la nivel naţional şi internaţional, recunoaşterea şi respectarea acestor drepturi în cadrul tuturor popoarelor şi naţiunilor lumii.

Articolul 1. Mama Terra

(1) Mama Terra este o fiinţă.
(2) Mama Terra este o comunitate unică, indivizibilă şi autoreglatoare de fiinţe interconenctate care susţin, conţin şi reproduc toate fiinţele.
(3) Fiecare fiinţă face parte din Mama Terra.
(4) Drepturile inerente ale Mamei Terra sunt inalienabile având ca sursă propria existenţă.
(5) Mama Terra şi toate fiinţele au drepturile inerente recunoscute în această declaraţie, fără a se face nicio distincţie, cum ar fi cea între materii organice şi anorganice, specii, origine, întrebuinţare pentru oameni sau alt statut.
(6) Aşa cum oamenii au drepturile lor, şi celelalte fiinţe au drepturile lor, specifice speciei sau felului lor şi potrivite rolului şi funcţiei pe care le au în comunităţile în care există.
(7) Drepturile fiecărei fiinţe sunt limitate de drepturile altei fiinţe şi orice conflict între aceste drepturi trebuie încheiat fără să afecteze integritatea, echilibrul şi sănătatea Mamei Terra.

Articolul 2. Drepturile inerente ale Mamei Terra

(1) Mama Terra împreună cu toate fiinţele care întră în componenţa ei au următoarele drepturi inerente:
(a) dreptul să trăiască şi să existe;
(b) dreptul să fie respectate;
(c) dreptul să îşi continue ciclul vieţii fără intervenţia omului;
(d) dreptul să îşi menţină identitatea şi integritatea ca fiinţă distinctă, autoreglatoare şi interconectată;
(e) dreptul la apă ca sursă de viaţă;
(f) dreptul la aer curat;
(g) dreptul la sănătate integrală;
(h) dreptul să nu fie contaminat, poluat şi afectat de reziduuri toxice sau radioactive;
(i) dreptul să nu i se modifice structura genetică astfel încât să îi fie ameninţată integritatea sau sănătatea;
(j) dreptul să fie vindecat în cazul încălcării drepturilor recunoscute în această declaraţie din cauza activităţilor umane.

Articolul 3. Obligaţii ale oamenilor faţă de Mama Terra

(1) Fiecare om trebuie să respecte şi să trăiască în armonie cu Mama Terra.
(2) Oamenii, naţiunile, instituţiile publice şi private trebuie:
(a) să se comporte în concordanţă cu drepturile şi obligaţiile recunoscute în această declaraţie;
(b) să recunoască şi să promoveze implementarea şi aplicarea drepturilor şi obligaţiilor recunoscute în această declaraţie;
(c) să promoveze şi să participe la învăţarea, analizarea, interpretarea şi comunicarea temei vieţii în armonie cu Mama Terra în concordanţă cu drepturile şi obligaţiile recunoscute în această declaraţie;
(d) să se asigure că bunăstarea oamenilor contribuie la bunăstarea Mamei Terra, acum şi în viitor;
(e) să stabilească şi să aplice norme şi legi care să apere, să protejeze şi să conserve drepturile Mamei Terra;
(f) să respecte, să protejeze, să conserve şi, după caz, să refacă integritatea ciclurilor vitale, proceselor şi echilibrului Mamei Terra;
(g) să garanteze că distrugerile cauzate de încălcarea acestor drepturi de către oameni sunt refăcute, şi că vinovaţii sunt traşi la răspundere;
(h) să permită oamenilor şi instituţiilor să apere drepturile Mamei Terra şi a tuturor fiinţelor;
(i) să ia măsuri pentru a impiedica activităţile oamenilor să cauzeze dispariţia speciilor, distrugerea ecosistemelor şi întreruperea ciclurilor ecologice;
(j) să menţină pacea şi să elimine armele nucleare, chimice şi biologice;
(k) să promoveze şi să susţină respectarea Mamei Terra şi a tuturor fiinţelor în concordanţă cu tradiţiile, culturile şi obiceiurile lor;
(l) să promoveze sistemele economice care sunt în armonie cu Mama Terra şi în concordanţă cu drepturile recunoscute în această declaraţie.

Articolul 4. Definiţii

(1) Termenul “fiinţă” include ecosisteme, comunităţi naturale, specii şi orice alte entităţi naturale care fac parte din Mama Terra.
(2) Această declaraţie nu îngrădeşte recunoaşterea altor drepturi inerente ale tuturor fiinţelor sau a unor fiinţe specifice.

bottom of page