Top menu

ZILELE PĂMÂNTULUI

chemarea-la-actiune

CHEMAREA LA ACȚIUNE

Chemarea la acțiune pentru Pământul Mamă

Chemăm toate fiicele și fiii Pământului Mamă să își unească global forțele din 2 până în 12 octombrie 2014, să dezvolte inițiative care reflectă, distribuie și mobilizează paradigma Drepturilor Pământului Mamă. E timpul pentru dezbateri, conferințe de presă, târguri, marșuri și toate tipurile de inițiative care să întărească eforturile către o societate bazată pe armonia dintre om și natură.

Zilele acțiunilor pentru Drepturile Pământului

Alianța Globală pentru Drepturile Naturii vă invită să vă alăturați personelor, organizațiilor și comunităților din întreaga lume la Chemarea la Acțiune pentru Drepturile Pământului, pentru a ne revendica relația de drept cu lumea naturală din care facem parte și pentru a rescrie sistemele sociale și legale în conformitate cu aceasta. Pentru a ne dezvolta ca și comunitate a Pământului, trebuie să tratăm egal și să respectăm toate componentele acesteia, de la ghețari, la păduri, animale, oameni, plante, vânt – toate ființele.“ (Alternative sistematice)

Recunoașterea Drepturilor Naturii ~ Drepturile Pământului Mamă aduce viziunea nouă a traiului în armonie cu toate formele de viață. În lumea întreagă se planifică evenimente și acțiuni care să redirecționeze traiectoria societății omenești și să inspire, să declanșeze, să celebreze și să reflecte cine suntem ca parte a comunității Pământului. Fie că alegeți pledoaria pentru Octombrie albastru, chemarea la Democrația Semințelor, Alimentelor și Pământului, DECONECTAREA APARATELOR pentru o Zi de Odihnă a Pământului Mamă, convocarea unui Tribunal, participarea în raliuri sau marșuri, găzduirea de simpozioane care onorează Pământul, scrierea de scrisori, semnarea de petiții sau crearea propriului ritual, fiți alături de noi pe parcursul Zilelor Acțiunilor pentru Drepturile Pământului pentru a lua o poziție explicită care să reafirme, să cuprindă și să celebreze responsabilitățile și obligațiile noastre ca membri ai marii comunități a Pământului.

Imaginea de ansamblu

Stilul nostru modern de viață este într-un dezechilibru periculos în privința Pământului. Legi globale și strategii de guvernare motivate de aderarea oarbă la mituri gen ”prosperitate prin dezvoltare economică nelimitată” tratează Pământul și sistemele acestuia ca proprietate de deținut și manipulat, și nu ca parteneri intimi de co-evoluție de-a lungul timpului. Prin încălcarea acestor relații sacre și înrobirea Naturii lipsim ecosistemele și speciile de libertatea de a-și exercita obligațiile inerente naturii lor. Rezultatul este escaladarea distrugerii, cu impacte care deja amenință fundația existenței însăși.

Pentru a schimba cursul aceastei traiectorii spre auto-distrugere, trebuie să respectăm drepturile tuturor ființelor la libertatea de care au nevoie pentru a-și realiza pe deplin potențialul în marea structură a existenței. Termenul ”a elibera” vine din engleza veche, însemnând nu doar ”a libera”, ci și ”a iubi” și ”a onora.” În multe alte limbi, sensul de bază al cuvîntului ”libertate” cuprinde și noțiunile de ”iubire”, ”prietenie” și ”pace.” Capacitatea – libertatea – noastră de a accepta relațiile cu cei din jur și cu Natura, este integrală sensului nostru propriu de bucurie și pace. Alimentarea rețelei complexe și sacre de relații în care co-existăm deschide calea spre co-evoluție spre nivele mai înalte de bunăstare.

Un lucru foarte important e faptul că simpla recunoaștere a relațiilor noastre cu Natura nu e de ajuns. Trebuie să facem pasul următor și să ne asumăm obligațiile care asigură prosperitatea acestor relații. Așa cum prin sclavie sau restricționarea de drepturi furăm libertățile altor ființe umane de a-și îndeplini obligațiile față de familie, prieteni și comunitate, tot așa acum restricționăm capacitatea celorlalte ființe de a-și onora liber și pe deplin obligațiile în comunitatea Pământului.

Ne-am pierdut sensul de intimitate cu Pământul în detrimentul dorinței distructive de control și profit, dar îl putem redobândi onorând rolurile tuturor ființelor ca parteneri integrali ai existenței pe care o împărtășim împreună. Pentru a face asta, trebuie să îndreptăm eroarea gravă a înrobirii Naturii. Trebuie să recunoaștem în mod specific că am creat activ sisteme legale care răpesc Naturii liberatea de a-și exprima pe deplin iubirea și obligația fată de Creație, și apoi să corectăm această eroare prin afirmarea în legile noastre a recunoașterii drepturilor și libertăților depline ale Naturii. În cele din urmă, obligațiile noastre față de toate ființele – obligații pe care le împărțim cu Natura – vor deveni atât de înrădăcinate în ființa noastră, încât aceste directive vor cădea în uitare. Până atunci, obiceiurile auto-distructive clădite de-a lungul secolelor trebuie corectate prin legi noi și sisteme de guvernare care să ne îndrume pe calea iubirii, a onoarei și a obligației față de Pământ și toate făpturile sale.

,

Nu există niciun comentariu.

Lasă un răspuns