Top menu

Șamanismul în lumea noatră modernă: Discuții cu partenerii noștri indigeni

Șamanismul în lumea noatră modernă: Discuții cu partenerii noștri indigeni

indigen

Imaginați-vă o viață modernă care este plină de sens, frumusețe, vitalitate și scop, în care trăiți și vă simțiti mai bine. Reunirea Vulturului și Condorului, respectiv integrarea viziunilor lumii moderne și indigene, este o profeție pe care Alianța Pachamama o vede în curs de desfășurare.

În această nouă cosmologie apar întrebări cu privire la ce înseamnă acest lucru. Ce este șamanismul? Ce pot învăța de la aceste practici străvechi, indigene și cum le pot integra în viața mea modernă? Cum pot avea o relație echilibrată cu natura, cu prietenii și familia mea, cu comunitatea mea locală și, de asemenea, cum îmi pot adduce serviciul cel mai profund pentru umanitate?

A fost o noapte de neuitat în care am avut privilegiul de a aprofunda înțelegerea mea despre șamanism de la marii șamani, cum ar fi Suaga Gua Ingativa Neusa din Columbia, Manari Ushigua – Sapara, președintele Federatiei Sapara și John Perkins, unul dintre primii occidentali care a lucrat în pădurile tropicale cu oamenii indigeni, începând cu anul 1968.

LECȚII DE VIAȚĂ – spuse de Suaga Gua Ingativa Neusa:

FERICIREA = să schimbam modul în care gândim

1. SA NU

- judecăm

- ne justificăm

- fim supărati când lucrurile nu merg așa cum ne dorim

2. SĂ RĂMÂNEM ÎN ‘GOLUL UNIVERSULUI’= THE EMPTINESS – astfel încat să fim un instrument al lui DUMNEZEU / SPIRITULUI

3. Pentru a ne reconcilia cu sinele nostru = trebuie să ne împacăm în primul rând cu mama care ne-a dat naștere.

4. MATRIX-ul pământului = 4 FRATI puternici, care sunt susținuti de un al 5-lea ELEMENT = foc, apa, aer si pamant…..iar al cincilea element este ETERUL – noi am distrus matricea și trebuie sa avem grijă de frații nostril care care sustin viata.

- acest lucru se poate face prin schimbarea modului în care gândim / simțim / acționăm.

CEL MAI PORFUND ASPECT AL MATRICEI = MOARTEA

- când mergem la culcare, suntem în lumea viselor – în această lume ne întâlnim spiritul original

- putem primi mesaje profunde în această stare

Fiecare dintre noi are sarcina de a descoperi CINE ESTE. Descoperiți ADEVĂRUL ÎNĂUNTRU. Există un ȘAMAN în fiecare dintre noi. Există intelepciune în sângele nostru dat de către strămoșii noștri.

Trebuie să simtim golul din inima noastră și să ne rugăm, SĂ CEREM LUMINA DE LA SPIRIT PENTRU A NE ÎNÂLȚA.

Suntem văzuți în funcție de FOCUL PE CARE ÎL PRODUCEM

Pentru a descoperi focul în noi, trebuie sa ne satisfacem nevoile primare. Dr. Mario Martinez, în cartea sa “Codul Minte-Suflet” vorbește despre 5 PORTALURI și despre cele 5 nevoi esentiale pentru oameni:

 1. nevoia de siguranta = eu sunt în siguranță

2. NEVOIA DE DRAGOSTE = eu sunt iubit

3. nevoia de libertate a exprimării = eu sunt liber să mă exprim

4. nevoia de LINIȘTE A MINȚII = eu sunt în pace

5. trebuie să simtim o legătură cu spiritul și să conștientizăm faptul că suntem ființe spirituale = eu sunt o ființă spirituală iubitoare și puternică

Vindecarea potrivit dr. Martinez înseamnă PACE INTERIOARĂ și CONEXIUNE cu DUMNEZEU. Această pace interioară, cuplată cu conștientizarea faptului că suntem ființe spirituale iubitoare și puternice sunt ingredientele care ne ajută să simtim focul din interior și să ne îndeplinim misiunea noastră pe Pământ.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

FRIDAY 21ST of NOVERMBER – Bringing Shamanism into Your Modern World: Discussion with Our Indigenous Partners and Founders

 

Imagine a modern life with added meaning, beauty, vitality and purpose, helping you live and feel better. The bringing together of the eagle and the condor is a prophecy that the Pachamama Alliance sees emerging – the interrelation of modern and indigenous worldviews.

As this new cosmology takes place, questions naturally arise about what this means. What is shamanism? How can I learn from these ancient, indigenous practices and incorporate them into my modern life? How can I embody a balanced relationship in all of my relationships, including those with nature, my friends and family and my local community and also in service to humanity’s deepest purpose?

An unforgettable night where i had the privilege to deepen my understanding about shamanism from great shamans like Suaga Gua Ingativa Neusa from Columbia, Manari Ushigua – Sapara, President of Bi-National Sapara Federation, and John Perkins, one of the first Westerners who has been working in the rainforest with Indigenous people since 1968.

WISDOM FROM Suaga Gua Ingativa Neusa

HAPPINESS = CHAGE THE WAY WE THINK

1. HAVE NO –

-          JUDGEMENTS

-          JUSTIFYING

-          FEEL UPSET THAT THINGS DON’T GO THE WAY YOU WANT

2. BECOME EMPTY – REMAIN IN THE EMPTINESS AND BE AN INSTRUMENT OF GOD/SPIRIT

3. To reconcile with oneself = has to reconcile with the mother that gave birth to oneself.

4.THE MATRIX OF THE EARTH = 4 POWERFUL BROTHER THAT ARE HELD BY THE 5TH ELEMENT = WATER, FIRE, EARTH, / AIR

-we are destroying the matrix and we need to take care of the brothers that are holding life

-this is done by changing the way we think/feel/do things

 THE WOMB OF THE MATRIX= DEATH

-          the time when we go to sleep, we are in the world of Dreams . In that world we meet the original Spirit

-          We can receive deep messages in that state

EACH ONE OF US HAS THE TASK TO DISCOVER WHO WE ARE? DISCOVER OUR TRUTH INSIDE. And there is SHAMAN in each of us. There is wisdom in our blood given by our ancestors.

WE HAVE TO FEEL THE EMPTINESS IN OUR HEART

AND PRAY = ASK FOR LIGHT FROM THE HIGHER POWER = OUR HIGHEST PURPOSE

AND LEAVE THE DETAILS TO THE UNIVERSE

WE ARE SEEN BY THE FIRE OF WHAT WE ARE PRODUCING

In order to discover the fire within we also have our basic needs fulfilled. Dr. Mario Martinez, in his book ‘the Mind-Body code’ talks about the 5 PORTALS and that

PEOPLE HAVE 5 BASIC NEEDS:

  1. NEED FOR SAFETY = I am safe
  2. NEED FOR LOVE = I am loved
  3. NEED FOR FREEDOM TO EXPRESS ONESELF = I am free to express myself
  4. NEED FOR PEACE OF MIND = I am at peace
  5. NEED TO FEEL CONNECTED WITH THE SPIRIT AND TO KNOW THAT WE ARE SPIRITUAL BEINGS = I am a powerful loving Spiritual Being

Healing according to Dr Martinez means INNNER PEACE HEALING AND BEING CONNECTED WITH THE HIGHER SPIRIT. This inner peace and experiential knowing that we are powerful loving Spiritual Beings are the ingredients to feel the fire within and fulfill our mission on Earth.

Nu există niciun comentariu.

Lasă un răspuns