Top menu

CONFERINȚA ANUALĂ PACHAMAMA –“THE LUNCHEON”, SAN FRANCISCO

CONFERINȚA ANUALĂ PACHAMAMA –“THE LUNCHEON”, SAN FRANCISCO

The Luncheon este sărbătoarea anuală Pachamama, prilej de reunire a întregii comunități globale Pachamama.

Anul acesta întâlnirea a avut loc pe 20 noiembrie 2014 și s-a concretizat într-o strângere de fonduri, la care s-au alăturat liderii și partenerii Alianței Pachamama. Aceștia au vorbit despre lupta pe care o depun pentru a proteja unul dintre locurile cu cea mai mare biodiversitate de pe Pământ și pentru a transforma sistemele și structurile care stau în calea visul nostru comun de a crea o lume sustenabilă, echitabilă și înfloritoare pe această planeta.

Anul acesta programul a inclus urmatoarele prezentări:

• Alex Morrison a explicat semnificația cuvantului Pachamama și a invitat publicul să experimenteze/traiască sunetele din jungla amazoniană.

• O binecuvântare pentru Alianța Pachamama a fost dată de liderul indigen și shaman din Columbia, Suaga Gua Ingativa Neusa (Abuelo).

• Co-fondatorul John Perkins a expus profeția Vulturului și Condorului

• CEO-ul Alianței Pachamama, Bill Twist, a comunicat ultimele noutăți cu privire la realizările asociației în jungla amazoniană

• Manari Ushigua, președintele Federației Triburilor Sapara din Ecuador și Peru a vorbit despre angajamentul indigenilor de a proteja pădurile tropicale chiar și cu prețul vieții lor

• Bill Twist a vorbit despre importanța combaterii acelor sisteme și structuri ce stau în calea creării unei lumi echitabile și durabile

• Maisa Arias, Global Engagement Manager, a vorbit despre popularitatea crescândă a Simpozionului “Awakening the Dreamer”, ce a adunat sute de mii de participanți din 80 de țări, cu predare în 18 limbi

• Directorul Programului “The Game Changer Intensive,” Mario Trigueros, ne-a vorbit despre cum putem descoperi rolul nostru în acest moment critic din istoria omenirii cu ajutorul programuui pe care îl coordonează.

• O serie de donatori care investesc voluntar în programele asociației au vorbit despre motivațiile din spatele acestor gesturi

• Lynne Twist ne-a vorbit despre ce sunt capabili sa faca banii atunci cand sunt sustinuți de iubire

Luncheon-ul este una dintre ziua mele preferate ale anului, în care pot fi conectată la Magia Universului și Spiritul Junglei, precum și la inteligența minții moderne. Este uimitor să fii împreună cu oameni care gândesc la fel și în special alături de șamanii din America de Sud care împărtășesc aceleași obiective și viziuni și lucrează pentru a crea o lume prosperă și durabilă. Numitorul nostru comun este INIMA FIECARUI DINTRE NOI PUSĂ ÎN SLUJBA PLANETEI PĂMÂNT!

Am avut onoarea de a sta la masă alaturi de Maisa Arias, Kaisa Puhakka, îndrumatoarea mea la teza de doctorat precum, precum și cu echipa Pachamama din Columbia incluzând șamanul Suaga Gua Ingativa Neusa. Maisa a fost una dintre cele mai mari susținătoare ale asociației Pachamama România și a facilitat întâlniria cu Bill Twist și echipa UP TO US, astfel încât să putem include initiative “Drepturile Naturii” în programul THE GAME CHANGER INTENSIVE.

Spre surprinderea mea, am aflat ca teritoriile triburilor Achuar si Zapara din Ecuador sunt locurile cu cea mai mare biodiversitate din lume. Și ceea ce este interesant este faptul că Alianța Pachamama s-a născut din apelul Spiritului Pachamama din aceste teritorii. Acum imi pare logic faptul că vocea Pachamama a fost auzită cel mai tare în locul cu cea mai mare biodiversitate din lume.

Desigur, am facut multe fotografii cu prietenii mei mai vechi din Alianța Pachamama, mentorii mei, și de asemenea, cu Indigenii din Ecuador. Vestea bună este că Belen Paez, presedinta Fundacion Pachamama Ecuador și Manari Ushigua, președintele Federației Sapara Sapara, doresc să vină în România anul viitor sau în 2016 pentru a ne împărtăși înțelepciunea indigenă și modul lor de a trai în lume, dar și pentru a face un RITUAL ȘAMANIC DE VINDECARE PENTRU PĂMÂNTUL ROMÂNESC.

La finalul evenimentului, Bill Twist, cofondatorul Alianței Pachamama, mi-a spus ca sunt o VRĂJITOARE. Cum nu am înțeles această metaforă, Bill mi-a explicat că Pachamama SUA este uimită de munca pe care o facem în România … și într-adevăr este magic ce am putut sa realizăm cu Pachamama România începand cu anul 2011 (în special în acest an am organizat evenimente și workshop-uri cu Kaisa Puhakka și John Perkins și ediția a II-a a Maratonului Recunostinței la Roșia Montana). Cuvântul care îmi vine în minte este MAGIE…MAGIC IS IN THE AIR! Mulțumesc DIVINIĂȚII și Spiritului Pachamama și familiei mele Pachamama România pentru că a facut acest lucru posibil! Vă iubesc! CHEIA SUCCESULUI este puterea și devotamentul COMUNITĂȚII!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

An Annual Celebration of Our Work and the Global Pachamama Alliance Community

On November 20th, 2014, one of the largest nonprofit fundraisers in the San Francisco Bay Area is happened again this year and it was great that I could be a part of it! At the Annual Luncheon Fundraiser, I had the opportunity to join Pachamama Alliance leaders and partners to learn about Pachamama work to protect one of the most bio-diverse places on Earth and to transform the systems and structures standing in the way of our shared dream of a thriving, just, and sustainable human presence on this planet.

This year program included:

  • Alex Morrison explained the meaning of Pachamama and invited the audience to experience the sounds of the Amazon rainforest.
  • A blessing for Pachamama Alliance was given by Muisca Chibcha Indigenous Elder, Suaga Gua Ingativa Neusa (Abuelo).
  • Co-founder, John Perkins, told us about the prophecy of the Eagle and the Condor
  • CEO of Pachamama Alliance, Bill Twist, shared updates on Pachamama work and accomplishments in the Amazon rainforest
  • Manari Ushigua, Sápara President from the Bi-National Sápara Federation of Ecuador and Peru talked about the Indiginous commitment to protecting the rainforest with their lives
  • Bill Twist talked about the importance of addressing systems and structures to create a just and sustainable world
  • Maisa Arias, Global Engagement Manager, talked about how the Awakening the Dreamer Symposium has been taken by hundreds of thousands of people in 80 countries and delivered in 18 languages
  • Game Changer Intensive Program Manager, Mario Trigueros, told us how we can discover our role in this critical time in human history through the Game Changer Intensive.
  • We heard from donors and supporters who are intentionally investing in a world they want to see.
  • Lynne Twist explained what money is capable of when it is backed by love and how as pro-activist leaders, that this is a time to move forward. “Oil drilling will not happen with your support.”

The LunchOn is my favourite day of the year, where I can be both connected to the Spirit and the Jungle, as well the intelligence of the modern mind. Being at the LucnhOn, I can experience one of the best feeling ever. It is amazing to be together with like minded people, especially shamans from S. America who share the same goals and visions and work together to create a just thriving and sustainable world. And our common dominator is OUR BIG LOVING HEARTS AND STRONG DEDICATION TO PACHAMAMA!

I had the honor to stay at Maisa Arias’s table along with Kaisa Puhakka, My PsyD dissertation advisor as well the Pachmama Colombia team led by Suaga Gua Ingativa Neusa . Maisa has been been the nr 1 Supporter of Pachamama Romania and she helped facilitate meetings with Bill Twist and the ‘Up to US’ team, so that we can incorporate RIGHTS OF NATURE in the GAME CHANGER INTENSIVE.

To my surprise, I found out that the Achuar and Zapara’s territories in Ecuador are the places with highest bio diversity in the world. And what is interesting is that the Pachamama Alliance was born out of the call of the Earth from these territories. Now, it makes sense, that the voice of Pachamama was loudest in the place with the highest biodiversity.

Of course we took many pictures with my old Pachamama friends, my mentors, and also the Indiginous people present. And the good news is that Belen Paez, president of Fundacion Pachamama Ecuador and Manari Ushigua – Sapara, President of Bi-National Sapara Federation want to come in Romania next year or in 2016 to teach us Indigenous wisdom and their way of being in the world, and never the less, to do a SHAMANIC HEALING RITUAL FOR THE LAND OF ROMANIA.

At the end of the event, Bill Twist, the cofounder of the Pachamama Alliance, called me a WITCH. I didn’t understand this metaphor, and Bill explained to me that Pachamama USA is in awe of the work we are doing in Romania…and indeed it is magical what we were able to accomplish with Pachamama Romania since 2011 (especially the works we organized this year with Kaisa Puhakka and John Perkins, and the Gratitude Marathon ar Rosia Montana) .The word that keeps coming to my mind is MAGIC..MAGIC IS UP IN THE AIR! Thank you GREAT SPIRIT AND PACHAMAMA and thank you my Pachamama Romania family for making this possible! I love you! THE KEY TO SUCCESS IS THE STRENGTH AND DEDICATION OF THE COMMUNITY!

Nu există niciun comentariu.

Lasă un răspuns